Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12613
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Wilanów)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:[1] "Dwie głowy apostołów z wieczerzy Pańskiéj Leonarda da Vinci."; [2] "Głowa apostoła z obrazu wieczerzy Pańskiéj Leonarda da Vinci."
Autor/Author:Bronisław Puc wg Kazimierza Waroczewskiego
Sygnatura/Signature:Ryciny niesygnowane na płycie jedynie sygnowane typograficznie pod kompozycją: "Rys. Waroczewski." i "Ryt. B. Puc." (x2)
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 59x48 mm (kompozycja); 79x69 mm (ramka); 2) 59x48 mm (kompozycja); 78x68 mm (ramka)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1877
Pochodzenie/Origin:Z: Skimbrowicz Hipolit, Gerson Wojciech: Willanów. Album. Zbiór widoków i pamiątek oraz kopje z obrazów Galeryi Willanowskiej wykonane na drzewie w Drzeworytni Warszawskiej z dodaniem opisów skreślonych przez H. Skimborowicza i W. Gersona. Warszawa: nakładem S. Orgelbranda Synów i Drzeworytni Warszawskiej, 1877 s. 40
Inf. o Autorze/Information about an Author:Bronisław Puc warszawski drzeworytnik czynny w latach 1867-do ok. 1891, rytujący głównie dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego", właściciel znanej drzeworytni (od ok. 1878 r.); zob. SAP t. 8 ss. 126-127
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rzadkie ryciny małego formatu
Cena/Price:80
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i12613
Kategorie tematyczne/Categories:architektura obrazy rezydencje, kultura sztuki plastyczne, religia święci i błogosławieni - religia, varia obiekty muzealne i kolekcjonerskie, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture rezydencje/residences, manors/residence, manor, culture fine arts, religion saints/saint, varia / Architektur Residenzen/Residenz, Kultur bildende Künste, Religion Heilige, Varia / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich