Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12658
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wiłkomierz okolice / Ukmergė
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:"PASTWISKO."
Autor/Author:Alfred Karmański wg Wojciecha Gersona
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "Domowe zwyczaje ludu z okolic Wiłkomiérza. (Z rysunkami Gersona)."
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "A Karmański." i monogram łączony "WG"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:132x184 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, w górnej części kompozycji słaby ślad po starym poziomym złożeniu karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1864
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 273 z 17.12.1864 s. 468
Inf. o Autorze/Information about an Author:Alfred Karmański (22.04.1847 Radom (?) – nie przed 1920) warszawski drzeworytnik, czynny w Polsce głównie w latach 1864-1872 dla czasopism w tym "Tygodnik Ilustrowany" 1864-1872, "Sobótka" 1869-1872, "Strzecha" 1870, następnie pracował jako ksylograf i ilustrator we Francji, pierwsza znana rycina to "PASTWISKO." z cyklu: "Domowe zwyczaje ludu z okolic Wiłkomiérza. (Z rysunkami Gersona)." w: Tygodnik Ilustrowany nr 273 z 17.12.1864 s. 468; zob. SAP t. 3 s. 364 (podaje, iż był czynny w Polsce w latach 1865-1872), Rudniewska (Słownik) s. 58 (odnotowuje też ilustrację w: "Biesiada Literacka" 1880 – być może przedruk ryciny z 1867 z "Tygodnika Ilustrowanego"), informacja rodziny ksylografa, materiały własne. Nadto w: Tygodnik Ilustrowany nr 93 z 6.07.1861 s. 4 rycina "ŹRÓDŁO GŁÓWNE I ZAKŁAD KĄPIELOWY W KRYNICY. (Rysował Podbielski)." sygnowana "A K sc" co również może wskazywać na A. Karmańskiego (miałby wtedy 14 lat?!).
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Wycinek. Jedna z 15 ilustracji wg Wojciecha Gersona do obszernego artykułu autorstwa Mścisława Kamińskiego. Dość rzadka rycina.
Cena/Price:140
Numer katalogowy/Number:i12658
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Litwini typy ludowe, zawody i zajęcia pasterz, malarstwo polskie, rysunek polski / ethnography folk types/folk type the Lithuanians, jobs and professions/job and occupation / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Litauer Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich