Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12674
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy ukraińskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina
Tytuł/Title:"BAŁAGUŁY NADDNIEPRZAŃSCY. (Podług szkicu Przyszychowskiego, rysował Fr. Kostrzewski.) 682"
Autor/Author:Kazimierz Krzyżanowski wg Franciszka Kostrzewskiego na podstawie Kazimierza Przyszychowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "K Krzyżanowski" i "F. Kostrzewski"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:142x212 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1867
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 108 z 25.07.1867 s. 48
Inf. o Autorze/Information about an Author:Kazimierz Krzyżanowski (1844 Warszawa - 7.12.1885 Lwów) warszawski i lwowski drzeworytnik czynny w latach 1863-1876, związany przede wszystkim z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a we Lwowie ze "Strzechą", a także z wydawcami kalendarzy; zob. SAP t. 4 s. 311 i SAP Uzupełnienia s. 139.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 13713
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "(W.)" autorstwa Kazimierza Władysława Wójcickiego; zob. SPPP t. 3 s. 403. Judaik - typy żydowskie: bałaguła (wozak) i arendarz. Typy ludowe z Podola albo Kijowszczyzny. Dość rzadka rycina
Cena/Price:220
Numer katalogowy/Number:i12674
Kategorie tematyczne/Categories:architektura gospody, karczmy, zajazdy, etnografia judaica Żydzi, zawody i zajęcia karczmarz, arendarz wozak, woźnica, furman, stangret, czumak / architecture inns, pubs/inn, pub, ethnography Judaica the Jews, jobs and professions/job and occupation / Architektur Gasthäuser/Gasthaus, Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Judaika Juden / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich