Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12681
Typ/Type:rycina (kompozycja 4 widoków)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"OBRAZY Z ŻYWYCH OSÓB, przedstawione w salonie Towarzystwa Muzycznego, w dzień Świętéj Cecylii, patronki muzyki. CHOPIN IMPROWIZUJĄCY W NANTES. Układ Maszyńskiego. APOTEOZA MUZYKI. Układ Ryszkiewicza. Ś-TA CECYLIA, PODŁUG OBRAZU RAFAELA. Układ Owidzkiego. PALESTRYNA I CHÓR ŚPIEWAKÓW. Układ Kotarbińskiego."
Autor/Author:Wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: monogram wiązany "JMR".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:193x145 mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, słabe zagięcia karty w kompozycji, niewielkie podklejone przedarcie u dołu i zabrudzenie prawego dolnego rogu karty (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Biesiada Literacka nr 48 (569) z 26.11.1886 s.345.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Sceny wg projektów Juliana Maszyńskiego, Józefa Ryszkiewicza starszego, Jana Owidzkiego i Miłosza Kotarbińskiego.
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo/[portret:św. Cecylia]
Numer katalogowy/Number:i12681
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe), etnografia wydarzenia, kultura muzyka, varia żywe obrazy / architecture compositions (including multiview ones), culture music, ethnography occurences, events/occurrence, event, varia living pictures/living picture / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Etnographie Ereignisse/Ereignis, Kultur Musik, Varia lebendige Bilder/lebendiges Bild / wood-engraving / Holzstich