Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12714
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Dyrekcya ruchu kolei państwowych austryackich we Lwowie. Ryt. S. Antoszewicz. PODŁUG FOTOGR. TRZEMESKIEGO."
Autor/Author:Stanisław Antoszewicz wg Edwarda Trzemeskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "ANTOSZEWICZ." oraz typograficznie pod kompozycją: "Ryt. S. Antoszewicz."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:174x245 mm (ramka)
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, nieznaczne zagięcia w dolnej części kompozycji (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1889
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 1239 z 28.03.1889 s. 205
Inf. o Autorze/Information about an Author:S. Antoszewicz warszawski drzeworytnik czynny w latach około 1873-1890, autor licznych drzeworytów, początkowo związany w latach 1873-1879 z "Tygodnikiem Ilustrowanym", potem związany z drzeworytnią "Kłosów"; zob. SAP t. 1 s. 40 i inne materiały.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 22777
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Spis treści półrocznika nie podaje nazwiska ewentualnego rysownika.
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i12714
Kategorie tematyczne/Categories:architektura urzędy, gospodarka komunikacja kolejnictwo / architecture offices/office, economy communication railways / Architektur Ämter/Amt, Wirtschaft Verkehrswesen Bahnwesen / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich