Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12718
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Zakład imienia Ossolińskich we Lwowie. [...]"
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:96x141 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, przy czym na prawym marginesie stara nieaktualna pieczęć własnościowa nachodząca na kompozycję, plamy na karcie poza kompozycją.
Datowanie/Dating:1870
Pochodzenie/Origin:Z: Opiekun Domowy nr 34 z 27.08.1870 s. 377.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii autorstwa Stanisława Nowińskiego. Rzadka rycina.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i12718
Kategorie tematyczne/Categories:architektura biblioteki instytucje naukowe / architecture libraries/library / Architektur Bibliotheken/Bibliothek / wood-engraving / Holzstich