Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12719
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów / Józef Maksymilian Ossoliński
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Medaille aus die Gründung des Ossolińskischen National-Instituts in Lemberg im Jahre 1817."
Autor/Author:Wg Karl von Siegl
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "K. R. v. S.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:62x128 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T.11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s.229.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono w oparciu o wykaz ilustracji. Józef Maksymilian Jan Ossoliński herbu Topór (1748 Wola Mielecka pow. Mielec - 17.03.1826 Wiedeń) historyk literatury, historyk, pisarz, tłumacz i bibliofil, fundator Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie w roku 1817; zob. Polski słownik biograficzny t.24 ss.416-420 oraz ewentualnie biogram w Wikipedii.
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien/[portret:Ossoliński Józef Maksymilian]
Numer katalogowy/Number:i12719
Kategorie tematyczne/Categories:architektura biblioteki instytucje naukowe, varia numizmatyka, medalierstwo, falerystyka, portrety / architecture libraries/library, varia portraits/portrait / Architektur Bibliotheken/Bibliothek, Varia Porträts/Porträt / wood-engraving / Holzstich