Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12719
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów / Józef Maksymilian Ossoliński
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Medaille aus die Gründung des Ossolińskischen National-Instituts in Lemberg im Jahre 1817."
Autor/Author:wg Karl von Siegl
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji po prawej stronie: "K. R. v. S."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:62x128 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 229
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono w oparciu o wykaz ilustracji. Rycina bardzo małego formatu. - Józef Maksymilian Jan Ossoliński herbu Topór (1748 Wola Mielecka pow. Mielec - 17.03.1826 Wiedeń) historyk literatury, historyk, pisarz, tłumacz i bibliofil, fundator Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie w roku 1817; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 24 ss. 416-420 i inne materiały
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien/[portret:Ossoliński Józef Maksymilian]
Numer katalogowy/Number:i12719
Kategorie tematyczne/Categories:architektura biblioteki instytucje naukowe, malarstwo obce, rysunek obcy portrety polskie okres postacie 18 wiek - Polska postacie 19 wiek - Polska, portrety polskie zawody arystokracja, magnateria i możnowładcy - Polska historycy i kronikarze - Polska historycy literatury i literaturoznawcy - Polska literaci - Polska, varia numizmatyka, medalierstwo, falerystyka / architecture libraries/library, portraits/portrait varia / Architektur Bibliotheken/Bibliothek, Porträts/Porträt Varia / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich