Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12722
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów / Stanisław Jan Jabłonowski
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"POMNIK STANISŁAWA JABŁONOWSKIEGO WE LWOWIE. Rys. Polkowski podług Dziewonskiego, ryt. Hähle w drzeworytni Tygodnika."
Autor/Author:Gustaw Hähle wg Józefa Tadeusza Polkowskiego na podstawie Józefa Dziewońskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "JTP".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:250x183 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, z wydawniczą wadą w postaci słabego odbicia ryciny z sąsiedniej karty podczas druku czasopisma.
Datowanie/Dating:1960
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 39 z 23.06.1860 s. 357.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Gustaw Hähle warszawski drzeworytnik pochodzenia niemieckiego sprowadzony do Polski w 1859 albo w 1860, czynny w okresie od 1860 do co najmniej 1879 (SAP do 1876), początkowo rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego", potem również dla "Kłosów" (większość prac z lat 1860-1861 oraz dla "Kłosów" w 1872, 1875 i 1879, praca również w "Albumie Jana Matejki" z 1876; zob. SAP t. 3 s. 12 i Rudniewska (Słownik) s. 51 (tu prace dla "Kłosów" 1875, 1879), Opałek 1949 ss. 49-50 (1860-1862), zaś Hanebutt-Benz 1984 i Benezit nie notują, zaś AKL. Index t. 6 s. 305 odwołuje się do SAP.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 20717.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w postaci wydruku komputerowego. Bardzo rzadka rycina. - Stanisław Jan Jabłonowski (3.04.1634 Łucza k/ Jabłonowa pow. Kosów - 3.04.1702 Lwów) kasztelan krakowski i hetman wielki koronny, Wybitny wódz i organizator, stronnik Jana Kazimierza, a potem Jana III Sobieskiego; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 10 ss. 232-239.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien/[portret:Jabłonowski Stanisław Jan]
Numer katalogowy/Number:i12722
Kategorie tematyczne/Categories:architektura pomniki, portrety polskie okres postacie 17 wiek postacie 18 wiek, portrety polskie zawody arystokracja, magnateria i możnowładcy urzędnicy wojskowi - wyżsi dowódcy, generałowie, hetmani / architecture monuments, statues/monument, statue, portraits/portrait / Architektur Denkmäler/Denkmal, Porträts/Porträt / wood-engraving / Holzstich