Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12723
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Gmach Sejmowy we Lwowie. (5952)"
Autor/Author:Stanisław Antoszewicz
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "S. ANTOSZEWICZ."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:156x277 (ramka 230x303) mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty i bardzo nieznaczne wydawnicze zagięcia papieru
Datowanie/Dating:1881
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 828 z 12.05.1881 s. 296
Inf. o Autorze/Information about an Author:Stanisław Antoszewicz warszawski drzeworytnik czynny w latach około 1873-1890, autor licznych drzeworytów, początkowo związany w latach 1873-1879 z "Tygodnikiem Ilustrowanym", potem związany z drzeworytnią "Kłosów"; zob. SAP t. 1 s. 40 i inne materiały.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku (fotografii) według którego wykonano rycinę. Gmach Sejmu Galicyjskiego (Krajowego), 1877-1881, od 1920 uniwersytet; zob. Tokarski 2000 t. 1.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i12723
Kategorie tematyczne/Categories:architektura sejmy / architecture / Architektur / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich