Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12724
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina-Galicja Wschodnia)
Tytuł/Title:"Das Landtagsgebäude in Lemberg."
Autor/Author:wg Rudolf Bernt
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "Rud. Bernt"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:90x129 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 231
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono w oparciu o wykaz ilustracji. Gmach Sejmu Galicyjskiego (Krajowego), 1877-1881, od 1920 uniwersytet; zob. Tokarski 2000 t. 1
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i12724
Kategorie tematyczne/Categories:architektura sejmy, malarstwo obce, rysunek obcy / architecture / Architektur / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich