Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12725

Typ/Type:trzy ryciny na dwóch kartach
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:[1] "NOWY GMACH SEJMOWY WE LWOWIE. [...] 859"; [2] "SALA POSIEDZEŃ SEJMU LWOWSKIEGO. Podług fotografii Ed. Trzemeskiego we Lwowie. 860"; [3] "WEJŚCIE GŁÓWNE W GMACHU SEJMU LWOWSKIEGO. Podług fotografii Ed. Trzemeskiego we Lwowie. 862"
Autor/Author:1) Kazimierz Piastuszkiewicz; 3) Władysław Bojarski; ryciny 2) i 3) według Edwarda Trzemeskiego
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) "K. PIAST."; 3) "W : BOJARSKI ryt:", zaś rycina 2) niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 106x241; 2) 188x239; 3) 188x236 mm
Stan/Condition:Rycina 1) w bardzo ładnym stanie, ryciny 2) i 3) w ładnym stanie z bardzo nieznacznym śladem starego poziomego złożenia karty
Datowanie/Dating:1882
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 4 z 22.01.1882: ryciny 1) i 2) s. 56; rycina 3) s. 57
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) K. Piastuszkiewicz (ur. 1856) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1876-1889, autor kilkudziesięciu drzeworytów, związany głównie z "Kłosami"; zob. SAP t. 7 s. 86. 2) W. Bojarski (1843-1912) warszawski drzeworytnik, powstaniec, czynny w latach 1861-1887 (z przerwą na pobyt na zesłaniu 1863-1871), związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", "Wieńcem" i "Drzeworytnią Warszawską"; zob. SAP t. 1 ss. 203-204.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 22850
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty oraz obszerny anonimowy tekst. Gmach Sejmu Galicyjskiego (Krajowego), 1877-1881, od 1920 uniwersytet; zob. Tokarski 2000 t. 1.
Cena/Price:380
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i12725
Kategorie tematyczne/Categories:architektura sejmy wnętrza / architecture interiors/interior/ / Architektur Inneres / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich