Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12732
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Ulica Kraszewskiego we Lwowie. (5540)"
Autor/Author:Stanisław Antoszewicz wg Józefa Edera
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "S. A.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:165x232 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, nieznaczne plamy i zagięcia na marginesach karty (rycina po konserwacji).
Datowanie/Dating:1880
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 762 z 5.02.1880 s. 81.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Stanisław Antoszewicz warszawski drzeworytnik czynny w latach około 1873-1890, autor licznych drzeworytów, początkowo związany w latach 1873-1879 z "Tygodnikiem Ilustrowanym", potem związany z drzeworytnią "Kłosów"; zob. SAP t. 1 s. 40 i inne materiały.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii. Autorstwo J. Edera ustalono w oparciu o załączony tekst. Rycina przedstawia otwarcie ul. Kraszewskiego (pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Kleina). Spis treści półrocznika nie podaje ewentualnego autora rysunku wg którego wykonano rycinę na podstawie fotografii.
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i12732
Kategorie tematyczne/Categories:architektura parki i ogrody ulice / architecture parks and gardens/park and garden streets/street / Architektur Parke und Gärten/Park und Garten Straße / wood-engraving / Holzstich