Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12733
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów / Aleksander Fredro
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Wyprowadzenie zwłok Aleksandra hr. Fredry w dniu 17 Lipca 1876 r. we Lwowie. (Podług fotografii Trzemeskiego.) [...]"
Autor/Author:Edward Gorazdowski wg Edwarda Trzemeskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "E. GORAZDOWSKI".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:186x251 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie (po konserwacji).
Datowanie/Dating:1876
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 581 z 17.08.1876 s. 97.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Edward Gorazdowski (1843-1901) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863 do początków XX w., jeden z najlepszych i najpłodniejszych polskich ksylografów, wielokrotnie nagradzany, w latach 1863-1873 i od 1890 związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", 1873-1890 z "Kłosami"; zob. obszerny biogram w SAP t. 2 ss. 400-401.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Scena wyprowadzenia zwłok Aleksandra Fredry z dworku na Chorążczyźnie (obecnie ul. Fredry 7) we Lwowie do kościoła Św. Mikołaja faktycznie w dniu 18[!].07.1876, a następnie do rogatek miasta. Obrzęd prowadzi abp lwowski Franciszek Ksawery Wierzchlejski. Pogrzeb odbył się w Rudkach 19.07.1876. - Aleksander Fredro (20.06.1793 Surochów powiat Jarosław - 15.07.1876 Lwów) hrabia, słynny komediopisarz, także poeta i pamiętnikarz, kapitan w armii napoleońskiej; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 7 ss. 105-113 i inne.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i12733
Kategorie tematyczne/Categories:architektura ulice, etnografia uroczystości i obrzędy religijne, varia pogrzeby / architecture streets/street, ethnography religious celebrations, holidays/religious celebration, holiday, varia funerals/funeral / Architektur Straße, Etnographie Religionsfeste/Religionsfest, Varia Begräbnisse/Begräbnis / wood-engraving / Holzstich