Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12736
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów / Aleksander Fredro
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Wnętrze pokoju Aleksandra hr. Fredry. Podług fotografii Trzemeskiego. (3382)"
Autor/Author:Andrzej Zajkowski wg Monogramisty K. na podstawie Edwarda Trzemeskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "A. ZAJKOWSKI." i "K.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:185x244 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1876
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 582 z 24.08.1876 s. 117.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Andrzej Zajkowski (1851-1914) wybitny warszawski drzeworytnik czynny latach 1870-1889, ceniony i nagradzany autor wielu prac, najpierw w "Kłosach", następnie w "Tygodniku Ilustrowanym", w 1876 wraz z Janem Styfi założył w Warszawie niezbyt długo działającą drzeworytnię; zob. Opałek 1949 ss. 68-69, Rudniewska (Słownik) ss. 141-142.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Spis treści półrocznika nie podaje nazwiska rysownika według którego wykonano rycinę (w oparciu o fotografię). Wnętrze nieistniejącego dworku Fredry na Chorążczyźnie (przy ul. obecnie Fredry 7 we Lwowie). - Aleksander Fredro (20.06.1793 Surochów powiat Jarosław - 15.07.1876 Lwów) hrabia, słynny komediopisarz, także poeta i pamiętnikarz, kapitan w armii napoleońskiej; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 7 ss. 105-113 i inne.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i12736
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dwory wnętrza / architecture interiors/interior/ manors/manor / Architektur Inneres Landhäuser/Landhaus / wood-engraving / Holzstich