Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12739
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Gmach uniwersytetu lwowskiego. Z powodu 100-letniéj rocznicy jego istnienia [...] (469)" [oraz widok kościoła św. Mikołaja]
Autor/Author:Julia Krajewska wg Bronisława Podbielskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "JULIA KRAJEWSKA" i monogram łączony "BP"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:143x191 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie z wydawniczą wadą w postaci odbicia innej ryciny w obrębie kompozycji podczas druku czasopisma
Datowanie/Dating:1884
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 92 (1304) z 4.10.1884 s. 224
Inf. o Autorze/Information about an Author:Julia Krajewska drzeworytniczka czynna w latach 1884-1888, rytowała głównie dla "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. SAP t. 4 ss. 233-234.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje (w poz. 22850)
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z tekstem autorstwa B. Dybowskiego. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku wg którego wykonano rycinę, autorstwo ustalono w oparciu o sygnaturę B. Podbielskiego.
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i12739
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły szkoły wyższe / architecture churches/church high schools, universities/high school, university / Architektur Hochschulen/Hochschule Kirchen/Kirche / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich