Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12742
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Widok ogólny wystawy rolniczo-przemysłowéj we Lwowie. Rysował na miejscu podług fotografii Trzemeskiego, R. Szwojnicki. 568"
Autor/Author:Paweł Boczkowski i J. Jarmużyński wg Romana Szwojnickiego na podstawie Edwarda Trzemeskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "P. B.: J: J. s.c.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:106x258 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne wydawnicze plamki i bardzo nieznaczny ślad pionowego zagięcia karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 91 (939) z 22.09.1877 s. 189.
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) P. Boczkowski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1876-1901, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" i "Biesiadą Literacką"; zob. SAP t. 1 s. 192. 2) J. Jarmużyński warszawski drzeworytnik czynny w latach 1875-1892 pracujący niemalże wyłącznie dla "Tygodnika Ilustrowanego", autor ponad 100 drzeworytów; zob. SAP t. 3 s. 236.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny anonimowy tekst w kserokopii.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i12742
Kategorie tematyczne/Categories:architektura obiekty i eksponaty wystawowe wystawy i targi, gospodarka wystawy i targi przemysłowe wystawy rolnicze / architecture exhibitions/exhibition, economy agricultural exhibitions/agricultural exhibition industrial exhibitions/industrial exhibition / Architektur Ausstellungen/Ausstellung, Wirtschaft Industriesausstellungen/Industrieausstellung Landwirtschaftsausstellungen/Landwirtschaftsausstellung / wood-engraving / Holzstich