Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12745
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Oddział szkolny. 582"
Autor/Author:Kazimierz Olszewski
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "Z wystawy przemysłowo-rolniczéj we Lwowie.".
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "K. O.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:184x235 mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, słaby ślad starego poziomego złożenia karty, na karcie słabe rdzawe plamy.
Datowanie/Dating:1877
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 93 (941) z 6.10.1877 s. 220.
Inf. o Autorze/Information about an Author:K. Olszewski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1874-1901, autor ok. 60 drzeworytów głównie dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. SAP t. 6 s. 277.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii. Spis treści półrocznika nie podaje nazwiska autora rysunku według którego wykonano rycinę.
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i12745
Kategorie tematyczne/Categories:architektura obiekty i eksponaty wystawowe wystawy i targi, gospodarka wystawy i targi przemysłowe wystawy rolnicze, varia oświata i wychowanie / architecture exhibitions/exhibition, economy agricultural exhibitions/agricultural exhibition industrial exhibitions/industrial exhibition, varia education and bringing-up / Architektur Ausstellungen/Ausstellung, Varia Bildung und Erziehung, Wirtschaft Industriesausstellungen/Industrieausstellung Landwirtschaftsausstellungen/Landwirtschaftsausstellung / wood-engraving / Holzstich