Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12746
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:[1] "Medal przyznawany wystawom za odznaczające się okazy. 587"; [2] "Pawilon miasta Drohobyczy. 588"
Autor/Author:Rycina 1) Józef Łoskoczyński; rycina 2) Julian Schübeler wg Romana Szwojnickiego
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "Z wystawy przemysłowo-rolniczéj we Lwowie.".
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) "J. Ł: Sc"; 2) "J. S." i monogram łączony "RS".
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe
Wymiary/Size/Capacity:1) 69x125; 2) 189x140 mm.
Stan/Condition:Rycina 1) w bardzo ładnym stanie, rycina 2) w ładnym stanie, bardzo nieznaczny ślad po starym złożeniu karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 94 (942) z 13.10.1877 s.230.
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) J. Łoskoczyński (1857-1928) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1872-1891, rytujący głównie dla "Tygodnika Ilustrowanego", ceniony ksylograf; zob. obszerny biogram w SAP t.5 ss.183-184. 2) Julian Schübeler warszawski drzeworytnik czynny w latach 1865-1889, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", dodatkowo rytował w 1874 dla "Kłosów" i w 1870 dla "Opiekuna Domowego" oraz w 1882 dla "Biesiady Literackiej", ceniony autor wielu drzeworytów; zob. Opałek 1949 ss.62-63, Rudniewska (Słownik) ss.118-119.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny anonimowy tekst w kserokopii. Spis treści półrocznika nie podaje nazwiska w przypadku ryciny 1) autora rysunku według którego wykonano rycinę.
Cena/Price:170
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i12746
Kategorie tematyczne/Categories:architektura obiekty i eksponaty wystawowe wystawy i targi, gospodarka wystawy i targi przemysłowe wystawy rolnicze, varia numizmatyka, medalierstwo, falerystyka / architecture exhibitions/exhibition, economy agricultural exhibitions/agricultural exhibition industrial exhibitions/industrial exhibition, varia / Architektur Ausstellungen/Ausstellung, Varia Wirtschaft Industriesausstellungen/Industrieausstellung Landwirtschaftsausstellungen/Landwirtschaftsausstellung / wood-engraving / Holzstich