Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12747
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Dział maszyn.-Narzędzia rolnicze. 590"
Autor/Author:Paweł Boczkowski
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "Z wystawy przemysłowo-rolniczéj we Lwowie."
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "P. B."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:153x154 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczny ślad po starym poziomym złożeniu karty
Datowanie/Dating:1877
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 94 (942) z 13.10.1877 s. 240
Inf. o Autorze/Information about an Author:P. Boczkowski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1876-1901, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" i "Biesiadą Literacką"; zob. SAP t. 1 s. 192.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny anonimowy tekst w kserokopii. Spis treści półrocznika nie podaje nazwiska autora rysunku według którego wykonano rycinę.
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i12747
Kategorie tematyczne/Categories:architektura obiekty i eksponaty wystawowe wystawy i targi, gospodarka wystawy i targi przemysłowe wystawy rolnicze, gospodarka rolnictwo agrotechnika, varia maszyny i urządzenia / architecture exhibitions/exhibition, economy agricultural exhibitions/agricultural exhibition industrial exhibitions/industrial exhibition, economy agriculture agrotechny, varia / Architektur Ausstellungen/Ausstellung, Varia Wirtschaft Industriesausstellungen/Industrieausstellung Landwirtschaftsausstellungen/Landwirtschaftsausstellung, Wirtschaft Landwirtschaft Agrotechnik / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich