Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12749
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Pawilon ks. Adama Sapiehy. Wyroby zakładów fabrycznych w Krasiczynie. 601"
Autor/Author:J. Jarmużyński
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "Z wystawy przemysłowo-rolniczéj we Lwowie."
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "J. JARMUŻYŃSKI"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:184x207 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczny ślad starego poziomego zagięcia karty, bardzo nieznaczna plama w prawym dolnym rogu kompozycji
Datowanie/Dating:1877
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 96 (944) z 27.10.1877 s. 269
Inf. o Autorze/Information about an Author:J. Jarmużyński warszawski drzeworytnik czynny w latach 1875-1892 pracujący niemalże wyłącznie dla "Tygodnika Ilustrowanego", autor ponad 100 drzeworytów; zob. SAP t. 3 s. 236.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny anonimowy tekst w kserokopii. Spis treści półrocznika nie podaje nazwiska autora rysunku według którego wykonano rycinę. - Adam Stanisław Sapieha (4.12.1828 Warszawa - 21.07.1903 Bad Reichenhall) polski książę, polityk galicyjski, latyfundysta, właściciel Krasiczyna, przywódca "Białych" w Galicji w okresie powstania styczniowego, rzecznik autonomii galicyjskiej, w latach 1861, 1868-1872 i 1883-1895 poseł na Sejm Krajowy, następnie od 1872 członek do austriackiej Izby Panów, od 1879 jako dziedziczny członek, w latach 1875-1899 prezes Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego, zaś w latach 1880-1899 Galicyjskiego Banku Kredytowego we Lwowie; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 34 ss. 534-539.
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i12749
Kategorie tematyczne/Categories:architektura obiekty i eksponaty wystawowe wystawy i targi, gospodarka wystawy i targi przemysłowe wystawy rolnicze / architecture exhibitions/exhibition, economy agricultural exhibitions/agricultural exhibition industrial exhibitions/industrial exhibition / Architektur Ausstellungen/Ausstellung, Wirtschaft Industriesausstellungen/Industrieausstellung Landwirtschaftsausstellungen/Landwirtschaftsausstellung / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich