Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12787
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów-cerkwie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Wołoska Cerkiew we Lwowie. [...] (Podług fotografii J. Edera, rys. K. Młodnicki.)"
Autor/Author:Wg Karola Młodnickiego na podstawie fotografii Józefa Edera
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: monogram wiązany "K M".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:156x116 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne plamki w górnej części kompozycji.
Pochodzenie/Origin:Z: Strzecha z.10 z 1870 s. 305.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 22765.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst Karola Widmana. Dość rzadka rycina.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i12787
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cerkwie / architecture Orthodox churches/Orthodox church / Architektur orthodoxe Kirchen/orthodoxe Kirche / wood-engraving / Holzstich