Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12789
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów-cerkwie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Jarmark pod Świętym Jurem we Lwowie. (Rysował Juliusz Kossak.) (1543)"
Autor/Author:Józef Holewiński wg Juliusza Kossaka
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "J HOLEWIŃSKI" i "J KOSSAK"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:169x290 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, w prawym górnym rogu kompozycji 2 słabe plamy
Datowanie/Dating:1870
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 255 z 19.05.1870 s. 305
Inf. o Autorze/Information about an Author:Józef Holewiński (17.03.1848 Warszawa – 20.01.1917 Warszawa) malarz i rysownik, a przede wszystkim jeden z najwybitniejszych polskich drzeworytników, czynny jako rytownik w Warszawie od 1865 do początków XX w., uczeń Jana Styfiego i Wojciecha Gersona, w latach 1865-1890 związany z "Kłosami" (początkowo tu sygnował ryciny nazwiskiem "Cholewiński"), potem krótko z "Wędrowcem", a następnie z "Tygodnikiem Ilustrowanym" (w "Kłosach" i "Tygodniku Ilustrowanym" był kierownikiem artystycznym), nadto do 1902 rytował dla niemieckiego "Moderne Kunst" i dla wydawnictw książkowych, bardzo płodny, wielokrotnie nagradzany i wysoko ceniony ksylograf; zob. obszerny biogram SAP t. 3 ss. 98-99.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 6895
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z tekstem sygnowanym pseudonimem: "R." autorstwa Kazimierza Władysława Wójcickiego; zob. SPPP t. 3 ss. 12-13.
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i12789
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cerkwie, etnografia Huculi Ukraińcy targi i jarmarki, odpusty typy ludowe / architecture Orthodox churches/Orthodox church, ethnography folk types/folk type markets and fairs/market and fair the Hutsuls, highlanders of the East Carpathians the Ukrainians / Architektur orthodoxe Kirchen/orthodoxe Kirche, Etnographie Huzulen Märkte und Jahrmärkte/Markt und Jahrmarkt Ukrainer Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich