Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12796
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów-kościoły / Jeremi Wiśniowiecki / Gryzelda Konstancja Wiśniowiecka (zd. Zamoyska)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"(Zaślubiny Książęcia Jeremia Wiśniowieckiego, - z Gryzeldą Konstancyją Zamoiską,) (w Archi-katedrze Lwowskiéj, - dnia 1. Grudnia r: 1637.)"
Autor/Author:Alojzy Tomaszewski wg własnego rysunku
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "A. Tomaszewski ryso i ryto".
Technika/Technique:Litografia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:180x149 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Lwowianin z. 12 z 1836 s. 93.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Alojzy Tomaszewski lwowski litograf współpracownik oficyny P. Pillera i Ossolineum; zob. Opałek 1958 s. 92.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 17425.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta z dużym fragmentem obszernego tekstu. Rzadka rycina. - Jeremi Michał Korybut Wiśniowiecki zwany Jaremą (17.08.1612 Łubnie gub. połtawska - 20.08.1651 w obozie pod Pawołoczą) książę na Wiśniowcu, Łubniach i Chorolu, dowódca wojsk koronnych, wojewoda ruski od 1646, starosta przemyski, przasnyski, nowotarski, hadziacki, kaniowski, ojciec króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego; zob. biogram w Wikipedii. - Gryzelda Konstancja Wiśniowiecka z domu Zamoyska (27.04.1623 Zamość - 17.04.1672 Zamość) żona Jeremiego Wiśniowieckiego, córka Tomasza Zamoyskiego, matka Michała Korybuta Wiśniowieckiego późniejszego króla Polski; zob. biogram w Wikipedii.
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien/[portret:Wiśniowiecki Jeremi]/[portret:Wiśniowiecka Gryzelda Konstancja]
Numer katalogowy/Number:i12796
Kategorie tematyczne/Categories:architektura katedry kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza, etnografia uroczystości, historia sceny historyczne, okresy historyczne XVII w., portrety polskie okres postacie 17 wiek, portrety polskie zawody arystokracja, magnateria i możnowładcy zbiorowe / architecture cathedrals/cathedral church interiors/church interior churches/church, ethnography celebrations festivities/celebration festivity/, historical periods 17th century, history portraits/portrait / Architektur Kathedralen/Kathedrale Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Etnographie Feste/Fest, Geschichte Porträts/Porträt historische Epochen 17. Jahrhundert / lithograph / Lithographie