Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12810
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów-kościoły
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"LWÓW. Kościół Jezuitów. (1802)"
Autor/Author:Bronisław Puc wg Monogramisty J. C (?) na podstawie Ludomira Dymitrowicza
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "B: PUC." i "J. C" (?).
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:135x166 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 293 z 9.02.1871 s.81.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Bronisław Puc warszawski drzeworytnik czynny w latach 1867-do ok. 1891, rytujący głównie dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego", właściciel znanej drzeworytni (od ok. 1878 r.); zob. SAP t.8 ss.126-127.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 22796.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii. Autorstwo L. Dymitrowicza podaje spis treści półrocznika. Rysunek na płycie Monogramista J. C. (?). Sposób sygnowania wskazuje na osobiste autorstwo drzeworytu przez B. Puca, a nie wykonany w jego drzeworytni (która rozpoczęła później działalność) czy też wespół z innym drzeworytnikiem..
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i12810
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły / architecture churches/church / Architektur Kirchen/Kirche / wood-engraving / Holzstich