Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12816
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów-okolice
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Włościanie z pod Lwowa."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:100x75 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie (po konserwacji).
Datowanie/Dating:1864
Pochodzenie/Origin:Z: Kmiotek nr 43 z 22.10.1864 s. 340.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Bardzo rzadka rycina.
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i12816
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Ukraińcy typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography folk types/folk type the Ukrainians, varia costumology / Etnographie Ukrainer Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving / Holzstich