Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12834
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Nieborów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Łowicz województwo łódzkie (skierniewickie) gmina Nieborów
Tytuł/Title:1) "Pałac w Nieborowie od strony frontowéj. Rysował z natury Stanisław Masłowski. 653"; 2) "Pałac w Nieborowie od strony parku. Rysował z natury Stanisław Masłowski. 654"
Autor/Author:1) Aleksandra Kühlewein; 2) Paweł Boczkowski; obie ryciny wg Stanisława Masłowskiego
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie u dołu kompozycji: 1) monogram wiązany "SM" i "AKühlewein"; 2) "P. B."
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 153x232 mm (kompozycja); 2) 153x230 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, nieznaczne rdzawe plamy i plamki
Datowanie/Dating:1877
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 104 (952) z 22.12.1877 s. 395
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Aleksandra (nie Alfred) Kühlewein (2. połowa XIX w. - prawdopodobnie nie przed 1912) warszawska drzeworytniczka, a także rysowniczka, czynna w latach 1872 - ca 1883 pracująca głównie dla "Wieńca", a potem dla "Tygodnika Ilustrowanego" (tu liczne prace w latach 1876-1879) oraz liczne ryciny ca 1881-1883 w pracy Juliusza Sypniewskiego "Owczarstwo" (Warszawa 1883), gdzie część drzeworytów wg swoich rysunków sama rytowała. Uczennica w latach 1865-1868 w Instytucie Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie, następnie tamże jeszcze przez dwa lata doskonaliła się w rysunku, drzeworytnictwie oraz litografii pod kierunkiem Wojciecha Gersona (rysunek) i Konstantego Przykorskiego (drzeworytnictwo). Debiutowała w 1872 w czasopiśmie "Wieniec" drzeworytem "Zapoznanie się przed karczmą"; zob. Michał Kazimierz Gajzler: Aleksandra Kühlewein - rytowniczka "Widoków Łowicza". Relacja z badań; w: Roczniki Łowickie. T. 17 (2019). Łowicz: Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2022 ss. 124-145 (tu też ustalony wykaz prac artystki); dotąd błędnie opisywana jako Alfred Kühlewein w: Opałek 1949 s. 54; SAP t. 4 ss. 344-345 i Rudniewska (Słownik) ss. 77-78 i innych 2) Paweł Boczkowski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1876-1901, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" i "Biesiadą Literacką"; zob. SAP t. 1 s. 192
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst. Pałac barokowy, 1694-1697 projektu Tylmana van Gamerena, z fundacji Michała Radziejowskiego, przebudowany 1922 dla Janusza Radziwiłła, wnętrze przekształcone 1750 dla Ogińskich i częściowo przekształcone ponownie 1929-1930, piętrowy z pseudoryzalitem od frontu i ogrodu z parą alkierzowych wież od frontu, kryty łamanym dachem z lukarnami; park geometryczny po 1690 i krajobrazowy po 1736; zob. Atlas zabytków ss. 297
Cena/Price:330
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i12834
Kategorie tematyczne/Categories:architektura parki i ogrody rezydencje, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture parks and gardens/park and garden rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Parke und Gärten/Park und Garten Residenzen/Residenz / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich