Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12836
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lubartów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Lubartów województwo lubelskie (lubelskie)
Tytuł/Title:[Pałac w Lubartowie]
Sygnatura/Signature:Rycina niezbyt czytelnie sygnowana ołówkiem pod kompozycją w prawym dolnym rogu: "[...] 80".
Technika/Technique:Linoryt na papierze
Wymiary/Size/Capacity:148x201 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1980
Uwagi/Comments:Pałac Lubomirskich i Sanguszków, barokowy, 1722-1741, projekt Paweł Antoni Fontana, z wykorzystaniem murów pałacu Firlejów 1543, przebudowany 1. poł. XVII w. i po 1693 wg projektu Tylmana van Gameren, dla Józefa Karola Lubomirskiego i ponownie przebudowany ok. 1830 i 1925-1933, odbudowany 1950-1970, piętrowy z mezzaninem, fasada z płytkim ryzalitem z portykiem. Park geometryczny zrekonstruowany po 1950; zob. Atlas zabytków ss. 332 z ilustracją.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo
Numer katalogowy/Number:i12836
Kategorie tematyczne/Categories:architektura parki i ogrody rezydencje / architecture parks and gardens/park and garden rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Parke und Gärten/Park und Garten Residenzen/Residenz / linoleum cut / Linolschnitt