Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12887
Typ/Type:rycina (kompozycja dziesięciu widoków)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Czartorysk / Olesko / Korczyk (rzeka) / Tajkury / Kazimierka / Janówka / Polesie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Białoruś / Ukraina
Tytuł/Title:"Z OBRAZÓW I SZKICÓW J. I. KRASZEWSKIEGO. 1. Janówka. 2. Zamek w Czartorysku. 3. Krajobraz włoski. 4. Zamek Olesko. 5. Skały nad rzeką Korczykiem. 6. Zamek w Tajkurach. 7. Wieś poleska. 8. Karczma żydowska. 9. Kościół w Kazimierce. 10. Lud ukraiński. W wiernym przerysie" ["(Rysował Br. Podbielski)."]
Autor/Author:Adam wg Bronisława Podbielskiego na podstawie Józefa Ignacego Kraszewskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "B.P. ADAM.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:237x172 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1887
Pochodzenie/Origin:Z: Biesiada Literacka nr 13 (587) z 2.04.1887 s. 204.
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Bronisława Puca w Warszawie (czynna od ok. 1878 do ok. 1904 pod nazwą: Zakład Artystyczno-Drzeworytniczy Bronisława Puc); zob. SPKP Suplement ss.179-180.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Adam warszawski drzeworytnik czynny w okresie ok. 1879-1887, związany z drzeworytnią Bronisława Puca, rytujący najczęściej dla "Biesiady Literackiej" i "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. SAP t. 1 s. 5, Rudniewska (Słownik) ss. 7-8.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24252 (Tajkury); 21529 (Czartorysk); 23270 (Olesko); 22139 (Kazimierka); pozostałych nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Tajhury - powiat Ostróg; Czartorysk - powiat Łuck; Olesko - powiat Złoczów; Kazimirka - powiat Równe; Janówka - powiat Kowel.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Wołyń/Wolhyn/Волинь/Polesie/Палессе/Полісся
Numer katalogowy/Number:i12887
Kategorie tematyczne/Categories:architektura budownictwo ludowe kompozycje (w tym wielowidokowe) kościoły zamki, etnografia judaica typy ludowe, przyroda geologia skały, głazy i inne formy geologiczne / architecture castles/castle churches/church compositions (including multiview ones) country/folk builidings/country/folk builiding, ethnography Judaica folk types/folk type, nature/wildlife geology / Architektur Burgen/Burg Kirchen/Kirche Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Volksbauwesen, Etnographie Judaika Volkstypen/Volkstyp, Natur Geologie / wood-engraving / Holzstich