Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12888
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Gródek / Городок
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Łuck województwo wołyńskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"GRODEK W GUB. WOŁYŃSKIÉJ, NIEGDYŚ POSIADŁOŚĆ KRASZEWSKICH. 7459"
Autor/Author:Wg Jana Konopackiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "JK [...] 78".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:139x207 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, bardzo nieznaczne zagięcie w prawym górnym rogu kompozycji.
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 1135 z 31.03.1887 s.204.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 6645.
Uwagi/Comments:Wycinek. Autorstwo J. Konopackiego ustalono w oparciu o spis treści półrocznika.
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Wołyń/Wolhyn/Волинь
Numer katalogowy/Number:i12888
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dwory / architecture manors/manor / Architektur Landhäuser/Landhaus / wood-engraving / Holzstich