Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12889
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Gródek / Городок
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Łuck województwo wołyńskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"[20] GRÓDEK."
Autor/Author:Wg Jana Konopackiego
Sygnatura/Signature:Rycina niezbyt czytelnie sygnowana na płycie: "JK [...] 78".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:139x207 mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, w kompozycji nieznaczna plamka, inna plamka na lewym marginesie karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Książka Jubileuszowa dla uczczenia pięćdziesięcioletniej działalności literackiej Józefa Ignacego Kraszewskiego. Warszawa: J. Unger, 1880 tablica nr 20.
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Tożsama rycina w: Kłosy nr 1135 z 31.03.1887 s.204, gdzie ustalono autorstwo Jana Konopackiego w oparciu o spis treści półrocznika.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Wołyń/Wolhyn/Волинь
Numer katalogowy/Number:i12889
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dwory / architecture manors/manor / Architektur Landhäuser/Landhaus / wood-engraving / Holzstich