Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i12982
Typ/Type:rycina (kompozycja 2 widoków i portretu)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Miasota / Мясата / Мясота / Aleksander Tyszyński
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Mołodeczno województwo wileńskie (Białoruś)
Tytuł/Title:"ALEKSANDER TYSZYŃSKI. DWÓR JEGO I PRACOWNIA W MIASSOCIE. (Podług szkicu F. Wereńki rysował Marczewski)."
Autor/Author:Kazimierz Mrówczyński wg Marczewskiego na podstawie F. Wereńki
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "DRZ : B. P. - K. M.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:193x139 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne zagięcia karty (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Biesiada Literacka nr 279 z 6.05.1881 s.273.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Kazimierz Mrówczyński warszawski drzeworytnik i rysownik, autor kilkudziesięciu drzeworytów sztorcowych, związany z drzeworytnią B. Puca, rytował dla różnych czasopism w latach 1878-1887, ryciny także w albumie "Willanów. Album widoków i pamiątek" Warszawa 1877, ryciny oraz rysunki wystawiał w kraju i w Paryżu; zob. SAP t.5 s.658.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z tekstem sygnowanym pseudonimem: "W. M." autorstwa Walerii Marrené; zob. SPPP t.3 s.434. SAP nie notuje Marczewskiego rysownika, choć nie można wykluczyć autorstwa znanego rzeźbiarza Hipolita Kasjana Marczewskiego. - Aleksander Tyszyński (21.05.1811 Petersburg - 5.09.1880 Miasota) krytyk literacki, historyk i filozof, prozaik, urzędnik, w 1841 współzałożyciel miesięcznika literacko-naukowego "Biblioteka Warszawska", w latach 1866-1869 profesor Szkoły Głównej Warszawskiej, od 1873 członek Akademii Umiejętności.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Tuszyński Aleksander]
Numer katalogowy/Number:i12982
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dwory kompozycje (w tym wielowidokowe) wnętrza, portrety / architecture compositions (including multiview ones) interiors/interior/ manors/manor, portraits/portrait / Architektur Inneres Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Landhäuser/Landhaus, Porträts/Porträt / wood-engraving / Holzstich