Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13007
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Niemen i Wilia (alegoria)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa / Białoruś
Tytuł/Title:"NIEMEN I WILIA. Płaskorzeźba W. Święckiego, z W. O. T. Z. S. P. w K. P. (2473)"
Autor/Author:Kazimierz Krzyżanowski wg Józefa Szermentowskiego na podstawie Wojciecha Święckiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "ryso: J. S. ryt K Krzyż rzez: W; Święcki Paryż 1872"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:295x241 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, plamka poza kompozycją (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1873
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 417 z 14.06.1873 s. 412
Inf. o Autorze/Information about an Author:Kazimierz Krzyżanowski (1844 Warszawa - 7.12.1885 Lwów) warszawski i lwowski drzeworytnik czynny w latach 1863-1876, związany przede wszystkim z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a we Lwowie ze "Strzechą", a także z wydawcami kalendarzy; zob. SAP t. 4 s. 311 i SAP Uzupełnienia s. 139.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 16896
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo J. Szermentowskiego ustalono w oparciu o spis treści półrocznika.
Cena/Price:180
Numer katalogowy/Number:i13007
Kategorie tematyczne/Categories:architektura alegorie rzeźby / architecture allegories/allegory sculptures/sculpture / Architektur Allegorien/Allegorie Skulpturen/Skulptur / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich