Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13063
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Bydgoszcz
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo kujawsko-pomorskie (bydgoskie)
Tytuł/Title:"Kościół Klarysek - Bydgoszcz" / "IV. Kościół Klarysek w Bydgoszczy. - Budowę kościoła zaczęto [...]. Rysował na kamieniu Władysław Roguski - Poznań."
Autor/Author:Władysław Roguski
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "WRoguski" i typograficznie na kartonie na który naklejono rycinę: "Kościół Klarysek - Bydgoszcz".
Technika/Technique:Litografia barwna podklejona wydawniczo na karton z nadrukowanym tytułem ryciny
Wymiary/Size/Capacity:381x249 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Teka XIV Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Poznaniu 1933. Poznań: Zakł. Graf. F. K. Ziółkowski i Sp. Współprac., 1933 tablica nr 4.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Władysław Roguski (18.06.1890 Warszawa - luty 1940 Poznań) malarz, pedagog, grafik, rysownik, ilustrator, studiował w Rządowej Szkole Rysunkowej w Warszawie, potem w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie z przerwą na służbę w legionach i Wojsku Polskim, od 1921 związany z Poznaniem jako profesor Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego, w dziedzinie grafiki artystycznej krótko uprawiał drzeworyt potem wyłącznie litografię; zob. obszerny biogram Mulczyński 1996 ss. 346-348.
Literatura/Literature:Zob. Grońska 1994 poz. 38; Rylska 1983 poz. 801; Chojnacka 1996 numer katalogowy V/1 poz. 49.
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Podano również bardziej rozbudowany tytuł ze spisu treści teki. Dawny zespół klasztorny klarysek: kościół Wniebowzięcia NMP, gotycki z elementami renesansowymi, z cegły, 1582-1636, jednonawowy (klasztor 1615-1618, obecnie muzeum okręgowe); zob. Atlas zabytków s. 103.
Cena/Price:500
Słowa kluczowe/Keywords:Pomorze/Kujawy/Westpreußen/Provinz Posen/Stadtkreis Bromberg/klaryski
Numer katalogowy/Number:i13063
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły / architecture churches/church / Architektur Kirchen/Kirche / lithograph lithograph printed in colours, chromo-lithography / Farblithographie, Chromolithographie Lithographie