Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13012
Typ/Type:trzy ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Nieśwież / Stołpce / Несвиж / Нясвіж / Столбцы / Стоўбцы
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Nieśwież województwo nowogródzkie (Białoruś) / Załucze - powiat Stołpce województwo nowogródzkie (Białoruś)
Tytuł/Title:Obrazy z pobrzeży Niemna. I [...] "ZAŁUCZE. 973; [2] ZAMEK NIEŚWIEŻSKI. 974; [3] FARA NIEŚWIEŻSKA. 975"
Autor/Author:Kazimierz Piastuszkiewicz wg Feliksa Brzozowskiego
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "Obrazy z pobrzeży Niemna"
Sygnatura/Signature:Wszystkie 3 ryciny sygnowane na płycie: "F. Brzozowski" i "K. PIAST.".
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 92x147; 2) 74x216; 3) 122x219 mm.
Stan/Condition:Ryciny w ładnym stanie, kompozycje bez wad, nieznaczne zagięcie prawego górnego rogu karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 28 z 9.07.1882 s. 440.
Inf. o Autorze/Information about an Author:K. Piastuszkiewicz (ur. 1856) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1876-1889, autor kilkudziesięciu drzeworytów, związany głównie z "Kłosami"; zob. SAP t. 7 s. 86.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 1) i 2) nie notuje; 3) poz. 23185.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta z trzema ww. widokami oraz bardzo obszerny tekst w kserokopii autorstwa Wincentego Korotyńskiego "Obrazy z pobrzeży Niemna".
Cena/Price:280
Numer katalogowy/Number:i13012
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły rezydencje zamki / architecture castles/castle churches/church rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Burgen/Burg Kirchen/Kirche Residenzen/Residenz / wood-engraving / Holzstich