Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13023
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Nieśwież / Несвиж / Нясвіж okolice
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Nieśwież województwo nowogródzkie (Białoruś)
Tytuł/Title:"TYP LUDOWY Z OKOLIC NIEŚWIEŻA. 1422"
Autor/Author:Kazimierz Piastuszkiewicz
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "K. P.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:163x74 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, w dolnej części kompozycji bardzo nieznaczny ślad po starym złożeniu karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 30 z 27.07.1884 s.480.
Inf. o Autorze/Information about an Author:K. Piastuszkiewicz (ur. 1856) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1876-1889, autor kilkudziesięciu drzeworytów, związany głównie z "Kłosami", zob. SAP t.7 s.86.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ryciny Kazimierza Pomianowskiego albo Konstantego Przykorskiego mało prawdopodobne. Spis treści rocznika nie podaje nazwiska autora rysunku (albo fotografii) według którego wykonano rycinę.
Cena/Price:90
Numer katalogowy/Number:i13023
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Białorusini typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography folk types/folk type the Belarusians/the Belarusians, varia costumology / Etnographie Volkstypen/Volkstyp Weißrussen, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving / Holzstich