Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13031
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Nowogródek / Tuhanowicze / Новогрудок / Навагрудак / Тугановічы
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo nowogródzkie (Białoruś) / Kresy - powiat Nowogródek województwo nowogródzkie (Białoruś)
Tytuł/Title:[1] "DOM MICKIEWICZÓW W NOWOGRÓDKU. (Rysował na drzewie Fabijański)."; [2] "WIEŚ TUHANOWICZE, MIEJSCE MŁODOCIANYCH WSPOMNIEŃ MICKIEWICZA. (Rysował na drzewie Fabijański)."
Autor/Author:Konstanty Przykorski wg Erazma Rudolfa Fabijańskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: 1) "KP."; 2) "E. F." i "KP" oraz monogram łączony "KP".
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 143x207; 2) 156x206 mm.
Stan/Condition:Rycina 1) w ładnym stanie, bardzo nieznaczne zagięcie w kompozycji; rycina 2) w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne zagięcie w górnej części kompozycji; nadto nieznaczne plamki na marginesach karty.
Datowanie/Dating:1862
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 140 z 31.05.1862 s. 217.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Konstanty Przykorski (1840-1882 Gidle) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1862-1882 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego" i jedynie sporadycznie dla innych czasopismach, nadto dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, autor ok. 200 prac, ceniony ksylograf; zob. Rudniewska (Słownik) ss. 107-108 i SAP t. 8 s. 113.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23217.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii autorstwa Edwarda Chłopickiego. Rzadkie ryciny.
Cena/Price:330
Numer katalogowy/Number:i13031
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dwory / architecture manors/manor / Architektur Landhäuser/Landhaus / wood-engraving / Holzstich