Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13031
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Nowogródek / Tuhanowicze / Новогрудок / Навагрудак / Тугановічы
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo nowogródzkie (Białoruś) / Kresy - powiat Nowogródek województwo nowogródzkie (Białoruś)
Tytuł/Title:[1] "DOM MICKIEWICZÓW W NOWOGRÓDKU. (Rysował na drzewie Fabijański)."; [2] "WIEŚ TUHANOWICZE, MIEJSCE MŁODOCIANYCH WSPOMNIEŃ MICKIEWICZA. (Rysował na drzewie Fabijański)."
Autor/Author:Konstanty Przykorski wg Erazma Rudolfa Fabijańskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w obrębie kompozycji: 1) "KP."; 2) "E. F." i "KP" oraz monogram łączony "KP"
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 143x207 mm (kompozycja); 2) 156x206 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Rycina 1) w ładnym stanie, bardzo nieznaczne zagięcie w kompozycji; rycina 2) w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne zagięcie w górnej części kompozycji; nadto nieznaczne plamki na marginesach karty
Datowanie/Dating:1862
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 140 z 31.05.1862 s. 217
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Konstanty Przykorski (1840-1882 Gidle) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1862-1882 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego" i jedynie sporadycznie dla innych czasopismach, nadto dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, autor ok. 200 prac, ceniony ksylograf; zob. Rudniewska (Słownik) ss. 107-108 i SAP t. 8 s. 113. 2) Erazm Rudolf Fabijański (1826 Żytomierz - 17.07.1892 Kraków) malarz, rysownik, dekorator teatralny i początkowo również drzeworytnik. Studiował w akademii sztuk pięknych w Petersburgu. Od ca 1852 wrócił do Żytomierza, gdzie został dyrektorem rządowego teatru, następnie przeniósł się w 1860 do Kijowa piastując to samo stanowisko zajmując dekoratorstwem teatralnym (również w Wilnie). Po 1861 zmuszony został do wyjazdu do Warszawy (aresztowany w Kijowie w 1861 za udział w polskiej konspiracji), gdzie zajął się ilustratorstwem dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego" (często sam rytował swe rysunki) oraz pisał felietony do prasy oraz dalej był związany z ruchem konspiracyjnym. W 1864 wyemigrował do Wiednia, a potem do Francji, skąd w 1871 wrócił do Krakowa, potem przeniósł do Lwowa. Zajmował się wtedy malarstwem w tym malarstwem ściennym i dekoracją teatralną, uzyskując dużą popularność. Po 1880 przeniósł się do Krakowa, tu przede wszystkim w akwareli dokumentował widoki miasta i okolic. Jako ksylograf czynny w latach 1863-1864 dla "Tygodnika Ilustrowanego" i znany jedynie z nielicznych rycin zwykle wg swoich rysunków; zob. SAP t. 2 ss. 180-182, Opałek 1949 s. 47, Rudniewska (Słownik) ss. 41-42.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23217
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii autorstwa Edwarda Chłopickiego. Rzadkie ryciny.
Cena/Price:350
Numer katalogowy/Number:i13031
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dwory, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture manors/manor / Architektur Landhäuser/Landhaus / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich