Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13034
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Nowogródek / Новогрудок / Навагрудак / Stambuł / Adam Mickiewicz
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo nowogródzkie (Białoruś) / polonica - Turcja
Tytuł/Title:Pamiątki po Mickiewiczu ofiarowane Muzeum Narodowemu w Krakowie, przez syna poety, Władysława / "PAMIĄTKI PO MICKIEWICZU OFIAROWANE MUZEUM NARODOWEMU W KRAKOWIE, PRZEZ SYNA POETY, WŁADYSŁAWA. Żona i córki Mickiewicza. Sylwetki rodziców poety. Wizerunek Mickiewicza podług daguerotypu z r. 1842-go. Ks. prof. Mickiewicz, opiekun poety. Dom Mickiewicza w Stambule. Dom rodzinny Mickiewiczów. (1185)"
Autor/Author:Paweł Boczkowski wg Józefa Buchbindera
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "P. Boczkowski."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:290x415 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, wydawniczo złożona, słaby ślad po sztucznym poziomym złożeniu karty, słabe zagięcia oraz plamy i plamki na marginesach karty
Datowanie/Dating:1886
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 160 (1372) z 23.01.1886 ss. 55-57
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Paweł Boczkowski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1876-1901, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" i "Biesiadą Literacką"; zob. SAP t. 1 s. 192. 2) Józef Buchbinder (17.12.1839 Mordy (pow. Siedlce) - 14.05.1909 Warszawa) – polski malarz i rysownik-ilustrator pochodzenia żydowskiego. Syn prowincjonalnego malarza i dekoratora któremu pomagał w dzieciństwie. Od 1856 do 1861 uczył się w Szkole Sztuk Pięknych (SSP) w Warszawie, następnie w 1862 studiował w akademii drezdeńskiej, a w 1863 w akademii monachijskiej, zaś od około 1863 do 1868 przebywał w Rzymie. Od 1870 osiadł w Warszawie, gdzie w latach 1879-1885 był kierownikiem artystycznym "Tygodnika Ilustrowanego", dla którego wykonał kilkaset ilustracji, nadto wykonywał ilustracje dla innych czasopism. Wówczas namalował liczne obrazy olejne o treści religijnej i portrety, także zajmował się restauracją malarstwa i freskami, także akwarelą i gwaszem, brak informacji o twórczości graficznej; zob. SAP t. 1 ss. 266-267
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała wydawniczo złożona, podwójna środkowa karta numeru wraz z tekstem sygnowanym: "R." autorstwa Stanisława M. Rzętkowskiego. Spis treści półrocznika podaje jako autora kompozycji Józefa Buchbindera. - Adam Mickiewicz (24.12.1798 Zaosie albo Nowogródek - 26.11.1855 Stambuł) najwybitniejszy polski poeta, czołowy przedstawiciel romantyzmu, także działacz polityczny, publicysta, tłumacz, filozof, działacz religijny, mistyk i wizjoner, organizator i dowódca wojskowy, profesor wyższych uczelni. Studiował na Uniwersytecie Wileńskim 1815-1819, potem uczył w szkole powiatowej w Kownie. Był jednym z założycieli i aktywnym działaczem tajnego patriotycznego Towarzystwa Filomatów, aresztowany wraz z grupą przyjaciół został uwięziony w klasztorze bazylianów w Wilnie 1823-1824. Lata 1824-1829 spędził na przymusowym osiedleniu w centralnej Rosji, w Odessie, Moskwie i Petersburgu. W 1829 wyjechał w podróż po Europie zwiedzając Niemcy, Szwajcarię i Włochy. Od 1832 mieszkał w Paryżu (z przerwą na pobyt w Lozannie, gdzie był profesorem w Akademii Lozańskiej 1838-1839 wykładając literaturę łacińską i pobyt w Rzymie w 1848), gdzie w latach 1840-1844 był wykładowcą literatury słowiańskiej w Collège de France w Paryżu. W 1834 ożenił się z Celiną Szymanowską z którą miał sześcioro dzieci. W 1841 poeta związał się z Andrzejem Towiańskim i jego kręgiem, w 1848 tworzył Legion Polski w Rzymie, w okresie wojny krymskiej w 1855 podjął próbę sformowania Legionów Polskich do walki z Rosją. W tym celu przybył do Stambułu we wrześniu 1855, gdzie zmarł. Został pochowany we Francji na polskim cmentarzu w Montmorency. W 1900 trumnę uroczyście przeniesiono do sarkofagu w katedrze wawelskiej. Uznany za wieszcza narodowego, autor ogromnej i zróżnicowanej twórczości literackiej początkowo klasycystycznej, potem ceniony za twórczość romantyczną; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 20 ss. 694-706
Cena/Price:350
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Mickiewicz Adam]/[portret:Mickiewicz Mikołaj i Barbara]/[portret:Mickiewicz Celina; Maria i Helena]/[portret:Mickiewicz Józef]
Numer katalogowy/Number:i13034
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dwory kamienice kompozycje (w tym wielowidokowe), varia polonica - varia, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska postacie 20 wiek (do 1945) - Polska, portrety polskie zawody działacze narodowi - Polska dziennikarze i publicyści - Polska inni - Polska literaci - Polska nauczyciele, pedagodzy i wykładowcy - Polska politycy, dyplomaci, mężowie stanu - Polska zbiorowe - Polska / architecture compositions (including multiview ones) manors/manor tenement houses/tenement house, varia portraits/portrait / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Landhäuser/Landhaus Wohnhäuser/Wohnhaus, Varia Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich