Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13074
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Czortków / Чортків
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Czortków województwo tarnopolskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Die Ułycia Skłepowa (Gewölbestraße) zu Czortków in Podolien."
Autor/Author:Wg Juliana Zachariewicza
Sygnatura/Signature:Rycina nieczytelnie sygnowana na płycie.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:58x128 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T.11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s.419.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono wg wykazu ilustracji. Rycina małego formatu. Judaik - typy żydowskie.
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien/Podole
Numer katalogowy/Number:i13074
Kategorie tematyczne/Categories:architektura ulice, etnografia judaica typy ludowe Żydzi / architecture streets/street, ethnography Judaica folk types/folk type the Jews / Architektur Straße, Etnographie Judaika Juden Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving / Holzstich