Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13076
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Ułaszkowce / Улашківці
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Czortków województwo tarnopolskie (Ukraina-Galicja Wschodnia)
Tytuł/Title:"Krämerladen; Jahrmarktsscene aus Ułaszkowce in Podolien."
Autor/Author:Josef Kien wg Juliana Fałata
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "J. Fałat" i "J. KIEN sc"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:130x189 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne zagięcie na prawym marginesie karty
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 379
Inf. o Autorze/Information about an Author:Josef Kien (ur. 19.10.1865 Wiedeń - ?) austriacki drzeworytnik działający w Wiedniu, czynny prawdopodobnie do co najmniej 1912, wzmiankowany jako działacz austriackiego związku ksylografów m.in. w 1912; zob. Hanebutt-Benz łam 1078.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono również wg wykazu ilustracji.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien/Podole
Numer katalogowy/Number:i13076
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Ukraińcy targi i jarmarki, odpusty typy ludowe, malarstwo polskie, rysunek polski / ethnography folk types/folk type markets and fairs/market and fair the Ukrainians / Etnographie Märkte und Jahrmärkte/Markt und Jahrmarkt Ukrainer Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich