Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13078
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Angelówka (Anielówka) (Engelsberg)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Dolina województwo stanisławowskie (Ukraina-Galicja Wschodnia) gmina Wełdzirz
Tytuł/Title:"Deutsche Ansiedlung: Dorf Engelsberg."
Autor/Author:Karl (Carl) Tinter wg Romana Kochanowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "RK." i "T. Sc."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:89x129 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 471
Inf. o Autorze/Information about an Author:Karl Tinter (1859 Wiedeń - 27.05.1899 Wiedeń) austriacki drzeworytnik, związany z wiedeńskim wydawnictwem Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei in Wien; zob. ThB t. 33 s. 187 i to samo AKL. Index t. 11 s. 773, obszerniej Hanebutt-Benz 1984 łam 1157.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo R. Kochanowskiego ustalono wg wykazu ilustracji. Niemiecka wieś z okresu kolonizacji józefińskiej.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i13078
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture panoramas/panorama / Architektur Panoramas/Panorama / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich