Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13079
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Angelówka (Anielówka) (Engelsberg)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Dolina województwo stanisławowskie (Ukraina) gmina Wełdzirz
Tytuł/Title:"Mann aus Engelsberg."
Autor/Author:Wg Hugo Charlemont
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:128x100 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T.11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s.473.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono wg wykazu ilustracji. Typ ludowy galicyjskiego Niemca (wieś z okresu kolonizacji józefińskiej).
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i13079
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Niemcy typy ludowe / ethnography folk types/folk type / Etnographie Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving / Holzstich