Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13079
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Angelówka (Anielówka) (Engelsberg)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Dolina województwo stanisławowskie (Ukraina-Galicja Wschodnia) gmina Wełdzirz
Tytuł/Title:"Mann aus Engelsberg. / Bezrik Dolina in Ostgalizien, von Hugo Charlemont"
Autor/Author:wg Hugo Charlemont
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:128x100 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 473
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono wg wykazu ilustracji skąd również drugi, obszerniejszy tytuł ryciny podany po ukośniku. Typ ludowy galicyjskiego Niemca (wieś z okresu kolonizacji józefińskiej).
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i13079
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Niemcy - etnografia typy ludowe, malarstwo obce, rysunek obcy / ethnography folk types/folk type / Etnographie Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich