Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13082
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Schodnica / Східниця
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Drohobycz województwo lwowskie (Ukraina-Galicja Wschodnia)
Tytuł/Title:"Petroleumgruben von Schodnica, Karpathen."
Autor/Author:Karl (Carl) Tinter wg Juliana Fałata
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "Jul. Fałat" i "TINTER: Sc"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:64x128 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 61
Inf. o Autorze/Information about an Author:Karl Tinter (1859 Wiedeń - 27.05.1899 Wiedeń) austriacki drzeworytnik, związany z wiedeńskim wydawnictwem Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei in Wien; zob. ThB t. 33 s. 187 i to samo AKL. Index t. 11 s. 773, obszerniej Hanebutt-Benz 1984 łam 1157.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rycina małego formatu.
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i13082
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy, gospodarka przemysł - gospodarka górnictwo naftowy, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture panoramas/panorama, economy industry mining / Architektur Panoramas/Panorama, Wirtschaft Industrie Grubenwesen / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich