Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13096
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kosów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Kosów województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Kosów." ("Die Saline von Kosów")
Autor/Author:Wg Juliana Fałata
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "Fałat Kossów".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:65x129 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T.11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s.71.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono również wg wykazu ilustracji, jak również inny tytuł przytoczony w nawiasie. Rycina małego formatu. Warzelnie soli.
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i13096
Kategorie tematyczne/Categories:architektura fabryki panoramy, gospodarka przemysł spożywczy / architecture factories/factory panoramas/panorama, economy industry food-processing industry / Architektur Fabriken/Fabrik Panoramas/Panorama, Wirtschaft Industrie Nahrungsindustrie / wood-engraving / Holzstich