Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13098
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Jawornik / Явірник
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Kosów województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Huzulenhütte in Jawornik am Schwarzen Czeremosz."
Autor/Author:Wg Juliana Zachariewicza
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "Zachariewicz 1893 r".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:56x128 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T.11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s.411.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono również wg wykazu ilustracji. Rycina małego formatu.
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i13098
Kategorie tematyczne/Categories:architektura budownictwo ludowe, etnografia Huculi / architecture country/folk builidings/country/folk builiding, ethnography the Hutsuls, highlanders of the East Carpathians / Architektur Volksbauwesen, Etnographie Huzulen / wood-engraving / Holzstich