Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13101
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kuty / Кути
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Kosów województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Männliche Typen aus Kuty."
Autor/Author:Wg Wilhelm Hecht
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:129x189 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, na lewym marginesie bardzo nieznaczne plamki.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T.11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s.443.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono wg wykazu ilustracji. Typy ormiańskie z Kut.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i13101
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Ormianie armenica typy, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography the Armenians types/type, varia costumology / Etnographie Armenier Typen/Typ, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving / Holzstich