Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13105
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Krakowskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:"Sobótka=Feier."
Autor/Author:Wg Zygmunta Ajdukiewicza
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:103x128 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T.11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s.357.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Spis treści rocznika nie podaje autora rysunku (albo fotografii) wg którego wykonano rycinę. Rzadka rycina. Autorstwo ustalono wg wykazu ilustracji.
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i13105
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe zwyczaje i obrzędy / ethnography customs and rituals/custom and ritual folk types/folk type / Etnographie Sitten und Bräuche/Sitte und Brauch Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving / Holzstich