Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13111
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Mników
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Kraków województwo małopolskie (krakowskie) gmina Liszki
Tytuł/Title:"Die Höhlen von Mników und Funde der Steinzeit."
Autor/Author:wg Hugo Charlemont
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "HCharlemont"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:186x130 mm (ramka)
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 111
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono również wg wykazu ilustracji.
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i13111
Kategorie tematyczne/Categories:architektura obiekty archeologiczne, historia archeologia, przyroda geologia skały, głazy i inne formy geologiczne, malarstwo obce, rysunek obcy / architecture history archeology, nature/wildlife geology / Architektur Geschichte Archeologie, Natur Geologie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich