Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13120
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Dora okolice
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Nadwórna województwo stanisławowskie (Ukraina-Galicja Wschodnia)
Tytuł/Title:"Wasserfall des Pruthflusses bei Dora." / "Wasserfall des Pruthflusses in Dora, Karpathen, von Roman Kochanowski"
Autor/Author:wg Romana Kochanowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "R K."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:127x188 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 73
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono również wg wykazu ilustracji skąd również podano tytuł po ukośniku
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i13120
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy, varia pejzaż wodospady, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture panoramas/panorama, varia landscape waterfalls/waterfall / Architektur Panoramas/Panorama, Varia Landschaft Wasserfälle/Wasserfall / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich