Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13122
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Mikuliczyn / Микуличин / Typy huculskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Nadwórna województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Huzulentrachten aus Mikuliczyn (Bezirk Nadworna)."
Autor/Author:Herman Paar wg Zygmunta Ajdukiewicza
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "Zygmunt Ajdukiewicz".
Technika/Technique:Chromolitografia
Wymiary/Size/Capacity:161x128 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T.11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 tablica po s.864.
Inf. o Autorze/Information about an Author:H. Paar (1.11.1838 Linz - 8.03.1899 Wiedeń) austriacki rysownik i płodny drzeworytnik reprodukcyjny działający w Wiedniu, w latach 1875-1886 współpracownik "Wiener Illustrirte Zeitung", uczeń Heinrich Knöfler'a, Wilhelm Bader'a i Ramsberger'a, w latach 80. XIX w. właściciel zakładu ksylograficznego w Wiedniu, m. in. twórca drzeworytów barwnych; zob. Th. B. t.26 s.111 i Benezit t.10 s.476 oraz Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation Bd.7 s.276 oraz Hanebutt-Benz 1984 łam 1121.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono również wg wykazu ilustracji.
Cena/Price:400
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i13122
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Huculi typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography folk types/folk type the Hutsuls, highlanders of the East Carpathians, varia costumology / Etnographie Huzulen Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / chromo-lithography lithograph / Chromolithographie Lithographie