Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13122
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Mikuliczyn / Микуличин / Typy huculskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Nadwórna województwo stanisławowskie (Ukraina-Galicja Wschodnia) gmina Mikuliczyn
Tytuł/Title:"Huzulentrachten aus Mikuliczyn (Bezirk Nadworna)."
Autor/Author:Hermann Paar wg Zygmunta Ajdukiewicza
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: "Zygmunt Ajdukiewicz" oraz typograficznie pod kompozycją: po lewej stronie "Chromoxylographie von Hermann Paar." i po prawej stronie "Druck k. k. Hof= und Staatsdruckerei in Wien."
Technika/Technique:chromolitografia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:161x128 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 tablica po s. 864
Inf. o Autorze/Information about an Author:Hermann Paar (1.11.1838 Linz - 8.03.1899 Wiedeń) austriacki rysownik i płodny drzeworytnik działający w Wiedniu, w latach 1875-1886 współpracownik "Wiener Illustrirte Zeitung", uczeń Heinrich Knöfler'a, Wilhelm Bader'a i Ramsberger'a, w latach 80. XIX w. właściciel zakładu ksylograficznego w Wiedniu, m.in. twórca drzeworytów barwnych; zob. ThB t. 26 s. 111, Benezit t. 10 s. 476, Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation Bd. 7 s. 276 oraz Hanebutt-Benz 1984 łam 1121
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Autorstwo ustalono również wg wykazu ilustracji
Cena/Price:330
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i13122
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Huculi typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe, malarstwo polskie, rysunek polski / ethnography folk types/folk type the Hutsuls, highlanders of the East Carpathians, varia costumology / Etnographie Huzulen Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / lithograph lithograph printed in colours, chromo-lithography / Farblithographie, Chromolithographie Lithographie