Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13128
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Dębno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Nowy Targ województwo małopolskie (nowosądeckie) gmina Nowy Targ
Tytuł/Title:"Die Holzkirche zu Dembno im Sandecer Kreis."
Autor/Author:Wg Walerego Eljasza (Eliasza)-Radzikowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: monogram łączony "WE".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:95x129 mm (ramka).
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, nieznaczne zagięcie karty w tym w kompozycji.
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 301.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono wg wykazu ilustracji. Kościół gotycki, drewniany konstrukcji zrębowej, 2. poł. XV w., remontowany XVIII i XIX w., jednoprzestrzenny z wieżą z izbicą 1601 lub 1607, we wnętrzu patronowa polichromia z ok. 1500; zob. Atlas zabytków s. 556 z ilustracją, pw. św. Michała Archanioła.
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i13128
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły kościoły drewniane, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture churches/church wooden churches/wooden church / Architektur Kirchen/Kirche Schrotholzkirchen/Schrotholzkirche / wood-engraving / Holzstich